Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet revidert læreplanene i norsk og samfunnskunnskap for voksne  innvandrere.  De reviderte læreplanene følgeevalueres over en periode på fire år av Oxford Research og NTNU Samfunnsforskning.

Formålet med denne følgeevalueringen er å gi oppdragsgiver kunnskap om de nye læreplanene som styrings- og arbeidsverktøy, hvordan innføringen av de nye læreplanene foregår, herunder lærings- og utviklingsprosesser ved opplæringsstedene, og hvorvidt opplæringen endres i tråd med intensjonene i læreplanene.

 

See all publications →