Denne rapporten dokumenterer og analyserer resultatene fra følgeevalueringen av NAV
Vestland region Sunnfjords utviklingsprosjekt om sykefraværsoppfølging.

Arbeidet er gjennomført på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet. Formålet med
følgeevalueringen er å øke kunnskapen om hvordan NAV bør jobbe med forebygging og
oppfølging av sykefravær.

See all publications →