Næringsfondet Grønn framtid ble lansert av Oppland fylkeskommune i mai 2017, som en tilskuddsordning som skal bidra til grønn næringsutvikling. Fondet skal støtte opp om fylkeskommunens ambisjon om at Oppland skal være klimanøytralt innen 2025. Fra 01.01.2020 ble Oppland Fylkeskommune slått sammen med Hedmark til Innlandet fylkeskommune. Ordningen er derfor administrert av Innlandet Fylkeskommune, men den er fremdeles rettet mot det som tidligere var Oppland.

Denne rapporten er tredje og siste leveranse i en følgeevaluering av programmet. Rapporten er utarbeidet av sjefsanalytiker Bjørn Brastad og analytiker Kristin Stanwick Bårnås.

See all publications →