Denne rapporten inneholder en sluttevaluering fra følgeevalueringen av tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer.

I rapporten belyses utviklingen i prosjektporteføljen, i form av realiserte utdanningstilbud og opptak og uteksaminering av studenter. Videre undersøkes forhold som
påvirker forankringen av prosjektene i utdanningsinstitusjonene, utdanningstilbudenes bærekraft og
utdanningsinstitusjonenes insentivstrukturer og forretningsmodeller som mulige barrierer i arbeidet
med å etablere næringsrelevante kompetansehevingstilbud.

See all publications →