Denne rapporten inneholder en evaluering av omstillingsprogrammet i Elverumregionen, som er gjennomført i perioden 2014-18.

Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt
programmets organisering, innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal i tillegg bidra til læring for
andre omstillingsprogrammer.

See all publications →