På oppdrag fra Træna kommune har vi gjennomført en midtveisevaluering av utviklingsprosjekt Træna.

Rapporten inneholder en evaluering av nærings- og samfunnsutviklingssatsingen Utviklingsprosjekt Træna, som gjennomføres i perioden 2015-17. Formålet med evalueringen er å dokumentere fremdriften i og resultater av prosjektet frem til nå, og å identifisere mulige forbedringspunkter i en eventuell videreføring.

Vurdering av utviklingsprosjektet

Oxford Research mener at det i utviklingsprosjektet er arbeidet meget godt og at det kan vises til en portefølje av tiltak som støtter opp om målsettingene for utviklingsprosjektet. Utviklingsprosjektet har bidratt positivt til Trænas omdømme og til bolysten til befolkningen i kommunen. Utviklingsprosjektet har også bidratt til etablering av flere foretak og arbeidsplasser i kommunen. Totalt har utviklingsprosjektet støttet opp om etablering av 12,6 årsverk. Sett i forhold til ressursinnsatsen, lengden på prosjektperioden og størrelsen på kommunens private næringsliv, vurderer Oxford Research dette som et svært godt resultat.

Om oppdraget

Evalueringen er gjennomført av senioranalytiker André Flatnes (prosjektleder) og senioranalytiker Bjørn Brastad. Prosjektet er utført i perioden juni – september 2017, på oppdrag fra Træna kommune.

See all publications →