Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med evalueringen av «Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge». Utdanningen er et oppdragsstudium fra Helsedirektoratet som i dag tilbys av åtte ulike universiteter og høgskoler. Prosjektet har hatt som formål å vurdere hvorvidt man oppnår målsettingene med videreutdanningen og vurdere om det er behov for å gjøre endringer i kravspesifikasjonen for å øke måloppnåelsen.

Oppdraget er gjennomført av Oxford Research. Prosjektleder har vært sjefsanalytiker Stine Meltevik, med senioranalytiker Vegard Solhjem Knutsen som assisterende prosjektleder. Øvrige prosjektmedlemmer har vært analytikerne Iselin Bøge Rom, Silje Hjelmeland og adm.dir. Rune Stiberg-Jamt. I arbeidet har vi hatt med oss professor Bjarne Wahlgren, forsker ved Danmarks institutt for Pædagogik og Uddannelse, ved Århus universitet, i en rådgivende rolle. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært seniorrådgiver Tine Sveen.

See all publications →