Proba samfunnsalyse har i samarbeid med Oxford Research evaluert tilskuddsordningene Seksuell helse og Forskrift om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner for perioden 2017-2022. Evalueringen er utført på oppdrag for Helsedirektoratet.

Takk til aktørene på feltet for at de har stilt opp til intervjuer og bidratt med innspill i evalueringen. Takk til Lennart Locke og Arild Johan Myrberg fra Helsedirektoratet for et godt samarbeid i evalueringsperioden. Prosjektleder for evalueringen har vært Trude Thorbjørnsrud. Fra Proba har Kaja Meeg Valvatne, Stian Haugen og Susanne Rolandsen vært prosjektmedarbeidere. Fra  Oxford Research har Stine Meltevik, Kristian Boysen og Iselin Boge vært prosjektmedarbeidere.

See all publications →