På oppdrag for Helsedirektoratet har Oxford Research, i samarbeid med Epidemi AS, evaluert tilskuddsordningen for arbeid innen feltet HIV og seksuelt overførbare infeksjoner (soi). Helsedirektoratet tildeler prosjektmidler og driftstilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider på feltet. Ordningen ble etablert i 2015.

See all publications →