Oxford Research har i samarbeid med Proba samfunnsanalyse evaluert tilretteleggingsordningene (1) inkluderingstilskudd, og (2) forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet & BHT-honorar for IA-bedrifter. Evalueringen var på oppdrag fra NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Evalueringen har blitt gjennomført i perioden november 2017 til november 2019.

Sjefsanalytiker Tor Egil Viblemo fra Oxford Research har vært prosjektleder. Analytiker Bernhard Weigel har vært prosjektmedarbeider. Fra Proba samfunnsanalyse har Saliha El-Amrani og Helene Berg deltatt.

See all publications →