Denne evalueringen analyserer effekt og organisering av utviklingsprosjektet “Senter for sykefraværsoppfølging” i Hamarregionen. Evalueringen gjøres på oppdrag av FoU-seksjonen i NAV, og utføres av Oxford Research i samarbeid med NORCE. Evalueringen finansieres av FoU –programmet under IA-avtalen, som har til hensikt å gi målrettet og helhetlig kunnskap som kan støtte opp om et mer inkluderende arbeidsliv.

See all publications →