Oxford Research har på oppdrag fra Norges Røde Kors evaluert de nasjonale kjerneaktivitetene Leksehjelp, Gatemegling og Ferie for alle.

Digital leksehjelp er blitt evaluert som en egen del av Leksehjelp. Formålet med evalueringen har vært å undersøke måloppnåelsen til aktivitetene, samt dokumentere hvilken betydning aktivitetene har for deltakerne. Evalueringen er gjennomført i tidsperioden mars 2017 til august 2017. Evalueringsrapporten beskriver en rekke funn og gir flere anbefalinger om tiltak for de nasjonale kjerneaktivitetene.

Senioranalytiker Tor Egil Viblemo fra Oxford Research har vært prosjektleder for evalueringen. Senioranalytiker Stine Meltevik og analytiker Bernhard Weigel har deltatt som prosjektmedarbeidere. Administrerende direktør Rune Stiberg-Jamt har lest og kvalitetssikret utkast til rapport.

See all publications →