Denne rapporten inneholder en sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Ringeriksregionen, som er gjennomført i perioden 2013-19.

Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt pro-grammets organisering, innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal i tillegg bidra til læring for andre omstillingsprogrammer.

Evalueringen er gjennomført av senioranalytiker André Flatnes og analytiker Morten Grønås-Werring. Oppdraget inngår i en rammeavtale med Innovasjon Norge for sluttevaluering av omstillingsprogrammer.

See all publications →