Denne rapporten inneholder evaluering av omstillingsprogrammet i Nordkapp, som er gjennomført i perioden 2013 -18.

Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt programmets organisering, innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal i tillegg bidra til læring for andre omstillingsprogrammer.

See all publications →