Denne rapporten inneholder en evaluering av omstillingsprogrammet i Måsøy, som er gjennomført i perioden 2013-18.

Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt programmets organisering, innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal i tillegg bidra til læring for andre omstillingsprogrammer.

See all publications →