Rapporten inneholder en midtveisevaluering av omstillingsprogrammet i Kragerø.

Formålet med evalueringen er å vurdere foreløpige resultater av satsingen, innhente erfaringer fra gjennomføringen og gi innspill til forbedringsmuligheter i en eventuell videreføring av programmet.

Evalueringen er gjennomført av sjefsanalytiker André Flatnes. Rådgiver Sindre Larsen Melås har vært ansvarlig for evalueringsoppdraget fra oppdragsgivers side. Evaluator har i tillegg fått god hjelp av programleder Kari Rasmussen Theting.

See all publications →