Denne rapporten inneholder en midtveisevaluering av omstillingsprogrammet i Indre Fosen kommune.

Formålet med evalueringen er å vurdere foreløpige resultater av satsingen, innhente erfaringer fra gjennomføringen og gi innspill til forbedringsmuligheter i en eventuell videreføring av programmet.

See all publications →