Oxford Research har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført denne brukerevalueringen av myndighetenes havbunnsdatainnsamlingsprogram (MAREANO).

Formålet med evalueringen har vært å undersøke programmets brukervennlighet og nytte, herunder illustrere brukerprosesser og identifisere potensielle brukere. Evalueringen er gjennomført i tidsperioden august til
desember 2017.

Senioranalytiker Stine Meltevik fra Oxford Research har vært prosjektleder for evalueringen. Analytiker Bernhard Weigel og Vegard Knudsen har deltatt som prosjektmedarbeidere og administrerende
direktør Rune Stiberg-Jamt har lest og kvalitetssikret rapporten. Prosjektteamet har også inkludert Jens
Rasmussen ved Marine Research, Skottland.

See all publications →