På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har Oxford Research gjennomført en følgeevaluering av den nye pleiepengeordningen. Hovedformålet med evalueringen har vært å undersøke om lovendringene har hatt de tilsiktede virkningene.

Link til Regjeringens publisering

See all publications →