Denne rapporten inneholder en evaluering av næringsprogrammet i Gjøvikregionen, som har vært operativt i om lag to og et halvt år.

Formålet med evalueringen er å gi eierkommunene innsikt i leveransen, aktivitetene og resultatene av programmet. Evalueringen skal utgjøre et kunnskapsgrunnlag for beslutningen om en eventuell videreføring av programmet, og peke på eventuelle forbedringsmuligheter i programmet.

See all publications →