Oxford Research har på oppdrag fra Innovasjon Norge evaluert eksportprogrammet Global Growth.

Global Growth fungerer i det store og hele meget bra. Bedriftene er fornøyd med utbyttet, og vi mener at programmet er et betydelig bidrag til å gjøre norsk næringsliv bedre rustet for eksport, både hva gjelder kunnskap, holdninger, ferdigheter og nettverk.

Gjennom noen justeringer mener vi Innovasjon Norge i enda større grad kan gjøre bedriftene klare for internasjonalisering og eksport. Dette omfatter at Innovasjon Norge bør sørge for forbedret samarbeidet om Global Growth mellom henholdsvis utekontor, hovedkontor, regionkontor og klynger. I tillegg bør konkrete grep gjøres for mer systematisk matching i forkant, samt for oppfølging av bedriftene etter at selve Global Growth-deltakelsen er over.

See all publications →