På oppdrag fra Fredrikstad kommune har Oxford Research fått i oppgave evaluere kommunens næringsfond. Formålet med evalueringen er primært å måle effektene av fondet, herunder om fondet har bidratt til å skape flere arbeidsplasser i Fredrikstad eller regionen.

Evalueringen har blitt gjennomført av sjefsanalytiker Bjørn Brastad og analytiker Johan Løkken.

 

See all publications →