På oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommunene har Oxford Research fått i oppgave å evaluere FoI-strategiene for næringslivet og kommunal sektor.

Evalueringen skal danne grunnlag for en rullering av strategiene, og tar for seg følgende fire hovedspørsmål:

• I hvilken grad og på hvilke måter har prosjekter, forskning, initiativ/tiltak som er satt i gang bidratt til å utvikle relasjonene mellom aktørene i innovasjonssystemet?
• I hvilken grad og på hvilke måter har prosjekter, forskning, initiativ/tiltak som er satt i gang, bidratt til måloppnåelse?
• Hvordan kan de ulike aktørgruppene i framtiden bidra til implementering av satsingene i strategien?
• Hvordan kan det utvikles et mest mulig hensiktsmessig evaluerings- og monitoreringssystem for oppfølging av de strategiene som kommer ut av rulleringsprosessen?

See all publications →