Oxford Research har gjennomført en følgeevaluering av tre arbeidsmarkedstiltak som ble iverksatt i regi av Kristiansand kommune ved NAV: (1) Bygg og vedlikeholdsprosjektet, (2) KSV-prosjektet og (3) Skolematprosjektet.

Formålet med oppdraget har vært å avdekke og dokumentere virkningene av tiltakene. Oppdraget er gjennomført med begrensede midler og bygger primært på kvalitative studier av tiltakene, supplert med en enkel registerdataanalyse.

See all publications →