RFF Hovedstaden og RFF Oslofjordfondet

På oppdrag av Viken fylkeskommune har Oxford Research utarbeidet en effektstudie av RFF Hovedstaden og RFF Oslofjordfondet. Studien dekker perioden fra 2010-2019, og legger både vekt på å avdekke i hvilken grad fondene har bidratt til å realisere de generelle målsetningene for regionale forskningsfond (RFF) samt de de spesifikke målsetningene som gjaldt for de to fondene.

Oppdraget har blitt gjennomført av et team bestående av sjefsanalytikerne Bjørn Brastad, Elisabet Sørfjorddal Hauge og Jon P. Knudsen i Oxford Research.

See all publications →