Brukerundersøkelse rettet mot brukere av Merkur-programmet 2023

På oppdrag for Distriktssenteret har Oxford Research gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot brukere av Merkur-programmet. Oppdragets hovedformål er å gi Distriktssenteret et solid grunnlag for å vurdere kvaliteten på utførelsen av sitt samfunnsoppdrag, slik det er beskrevet i tildelingsbrevet fra KDD for 2023.

Brukerundersøkelsen ble gjennomført med en flermetodisk tilnærming. Som hovedverktøy ble det utformet en spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle Merkur-butikkene i Merkur-programmet. I tillegg ble det gjennomført intervjuer med Merkur-konsulenter, butikkeiere, og gruppeintervju med Distriktssenteret.

See all publications →