Formålet med oppdraget er å styrke det generelle kunnskapsgrunnlaget og vurdere om man kan øke bruken av ordinært arbeidsliv innen rammene av tiltaket. Vi har derfor undersøkt veiene til ordinært arbeidsliv i VTA.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsmarkedstiltak som skal tilby arbeid for deltakere enten i skjermede eller ordinære virksomheter. I målgruppen for tiltaket er personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd, og som har behov for spesiell og tilrettelagt oppfølging. Arbeids- og sosialdepartementet har ønsket mer kunnskap om VTA, og Oxford Research har med Arbeids- og velferdsdirektoratet som oppdragsgiver utført en kartlegging av tiltaket.

See all publications →