I dette oppdraget har vi undersøkt hvordan to digitale IA-tjenester blir brukt i 12 utvalgte
virksomheter.

Tjenestene er minimum viable products (MVP), men vi vil i det videre omtale dette som tjenester. De to tjenestene er (1) Sykefraværsstatistikk for arbeidsgivere, og (2) Samtalestøtte til arbeidsgivere.

See all publications →