Formålet har vært å fremskaffe mer kunnskap om hvordan NAV kan øke bruken av ordningen.

Ordningen «Friskmelding til arbeidsformidling» gjelder for sykmeldte som av helsemessige årsaker ikke kan returnere til sin nåværende arbeidsplass, men som ellers er arbeidsføre. Ordningen innebærer at den sykmeldte friskmeldes. Deltakeren beholder likevel retten til sykepenger i inntil tolv uker mens vedkommende søker nytt arbeid. For at ordningen skal gjelde, må mulighetene for tilrettelegging og omplassering på arbeidsplassen være utprøvd slik at det er klart at den sykmeldte ikke kan returnere til sin arbeidsplass. I tillegg må den sykmeldte si opp arbeidsforholdet og registrere seg som arbeidssøker hos NAV.

See all publications →