I perioden mars 2022 til mars 2023 har Oxford Research i samarbeid med Høgskolen på
Vestlandet hatt gleden av å jobbe med en utredning om Den kulturelle skolesekken
(DKS).

Formålet med utredningen var å innhente kunnskap om hvordan DKS (Den kulturelle skolesekken) fungerer, gjennom en kartlegging av DKS og en evaluering av Kulturtanken.

Teamet har etterstrebet å gjennomføre en utredning som har legitimitet i utdanningssektoren så vel som i kunstsektoren. Utredningsarbeidet er basert på et
omfattende datamateriale bestående av data fra fire kilder: dokumentstudier, studier av forskningslitteratur, registerdata (DKS-portalen) og kvalitative data der hele 114 ulike
aktører i DKS-systemet har vært hørt. Bak dette tallet finner vi elever, lærere, skoleledere, barnehageansatte, utøvere, aktører på ulike forvaltningsnivåer og ansatte i Kulturtanken.

Oppdragsgiver for utredingen er Kulturdepartementet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet.

See all publications →