Oxford Research har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å gjennomføre en evaluering av kapittel 4 skoler.

Formålet med voksenopplæringsloven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet.

Målet med evalueringen er å undersøke om skolene følger godkjenning, lov og regelverk, og om ordningens målsetting nås.

Prosjektet ledes av Administrerende direktør Rune Stiberg-Jamt. Senioranalytiker Stine Meltevik, Senioranalytiker Tor Borgar Hansen, Analytiker Bernhard Weigel og Kristin S. Bårnås er også med i prosjektteamet.