Oxford Research evaluerer pleiepengeordningen på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Evalueringen blir gjennomført i perioden 2017-2022.

Pleiepenger etter folketrygdloven kapittel 9 skal erstatte tapt arbeidsinntekt ved midlertidig fravær fra arbeidet på grunn av pleie av syke barn. Reglene som gjelder pleiepenger har fått kritikk over lang tid for å være for kompliserte, urimelige og lite forutsigbare. De nye reglene om pleiepenger som trådde i kraft 1. oktober 2017, har til hensikt å bedre og utvide pleiepengeordningen ved å inkludere grupper av barn som i dag ikke er omfattet av ordningen.

Formålet med evalueringen er å undersøke om den nye pleiepengeordningen møter utfordringene og oppnår formålet med lovendringene. Oxford Research skal samtidig undersøke om endringene i regelverket har hatt utilsiktede virkninger.

Tor Egil Viblemo er prosjektleder. Han er statsviter og jurist og har omfattende erfaring med evalueringer av effekter av regelverk og velferdstiltak. Analytiker Marte Tobro er samfunnsøkonom og vil ha hovedansvar for statistiske og økonomiske analyser. Senioranalytiker Bjørn Brastad er kvalitetssikrer.