Oxford Research har fått oppdrag fra Innovasjon Norge å gjøre en evaluering av Innovasjon Norges Bedriftsnettverkstjeneste.

Bedriftsnettverk skal bidra til etablering av strategisk og kommersielt samarbeid mellom bedrifter. Samarbeidet skal baseres på sterke og forpliktende samarbeidsrelasjoner og konkrete prosjekter som vil styrke bedriftenes konkurransekraft og realisere markedsmuligheter både i Norge og utenlands. Samarbeidet og prosjektene skal ha fokus på utvikling av nye markedsmuligheter og forretningsområder i utlandet og i Norge. Hovedmålet er å styrke bedriftenes innovasjons- og omstillingsevne og konkurransekraft, samt realisere markedsmuligheter som bidrar til økt verdiskapning i deltakerbedriftene.
Se mer om Bedrriftsnettverkstjenesten her: http://www.innovasjonnorge.no/no/kreativ-naering/bedriftsnettverk/