Oxfords Research har evaluert Sørum kommunes barnehage- og skoleutviklingsprosjekt ”Barnehagene og skolene i Sørum – landets beste”.

Oppdraget hatt hatt en formativ karakter, hvor fokus primært har vært på hva man har lært underveis i prosjektet samt hvilke elementer man burde bygge videre på.

Vår hovedkonklusjon er at prosjektet har bidratt positivt til kvalitetsutvikling i barnehagene og skolene i Sørum. Det er etablert en forståelse og et rammeverk som gir potensiale for videre utviklingsarbeid.