SENTER FOR KULTURPOLITIKK OG FORVALTNING

Senter for kulturforvaltning skal bidra til kunnskapsutvikling om hvordan kultur former mennesker og samfunn, og hvordan god kulturforvaltning bidrar til helhetlig samfunnsutvikling.

Kunst og kultur har en ubestridt egenverdi. Som ytringer skaper kulturfeltet fellesskap og forståelse, undring og underholdning, dannelse og demokrati. Samtidig gir kunst og kultur merverdi innen en rekke politikkfelt. Oppvekst, integrering, stedsutvikling, næringsutvikling eller folkehelse – kunst og kultur griper inn i og bidrar til bred og inkluderende samfunnsutvikling. 

Nasjonal kulturpolitikk etableres og utøves på tre nivåer: statlig, regionalt og lokalt. Samtidig består landet av tusenvis av steder. Norges fremvekst som kulturnasjon har vært preget av lokale og regionale uttrykk og symbolikk som har reetablert fortellingen om det norske. Kulturmøtene finner sted, samler og former oss.

Kulturfeltet er et område av stor betydning for regioner og kommuner. God håndtering av dagens kulturmøter er avhengig av lokal og regional tilstedeværelse, initiativ og kreativitet for å lykkes. Politikkutvikling og forvaltning innen kulturfeltet har betydning for kultursektoren selv, på forholdet mellom kultursektoren og andre politikkområder, og på kulturens rolle som driver for skaperkraft og innovasjon.

Kunst og kultur inngår i fortellingen om hvem vi er og hva som er unikt for et lokalsamfunn. I en mer fragmentert tid er kunst og kultur viktig for en felleskap og tilhørighet. Samtidig skal kulturuttrykk være mothårs og utfordre oss på etablerte meninger og holdninger. Med mange roller å spille, vil lokal kulturpolitikk nødvendigvis være et komplekst felt med stort behov for kunnskap og kompetanse.

VI KAN TILBY FØLGENDE PRODUKTER

Analyser og utredninger

 • Politikk for god forvaltning som fremmer kulturens betydning og egenverdi
 • Poltikk for forvaltning der kulturfeltet er et virkemiddel i samfunnsutviklingen
 • Politikk for god forvaltning som rigger kulturfeltet for fremtiden

Strategisk rådgivning

 • Hva er god kulturpolitikk?
 • Kultur som element i kommuneplanens samfunnsdel

REFERANSEPROSJEKTER

 • Mer enn penger. Evaluering av Arrangørstøtteordningen på oppdrag for Norsk kulturråd, 2017
 • Et forsøk verdt. Evaluering av Forprosjektstøtte for scenekunst på oppdrag for Norsk kulturråd, 2017
 • Nærhet, autonomi og demokratisering – Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken på oppdrag for Kulturtanken, 2017
 • Kartlegging av medienæringen i Stavangerregionen på oppdrag fra Greater Stavanger, 2018
 • Evaluering av prøveordning med byantikvar på oppdrag av Riksantikvaren, 2018
 • Kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk, på oppdrag for KS, 2018
 • Forprosjekt for statistikk og rapportering i kultur og idrettsfeltet», på oppdrag for Vestland fylkeskommune, 2019
 • Klassifisering av Kulturrådets virkemidler på oppdrag av Kulturrådet, 2019
 • Utredning av utdanning innen digital formidling på oppdrag av Møre og Romsdal fylkeskommune og Høyskolesentret i Kristiansund, 2021
 • Matbyen Bergen på oppdrag av Bergen kommune, 2021
 • Barn og unges kulturbruk i Møre og Romsdal, på oppdrag av Møre og Romsdal fylkeskommune, 2021
 • Kompetanse, organisering og forankring av kulturfeltet i kommunal sektor på oppdrag for KS, 2021
 • Evaluering av skolebibliotekordningen på oppdrag av Udir, 2021

Utvalgte nordiske referanseprosjekter:

 • Evaluation of culture on prescription på oppdrag for Region Skåne, 2015
 • Evaluation og the regional museum activities in Skåne på oppdrag for Region Skåne, 2015
 • Regional culinary identity in Kalmar län på oppdrag for Regionförbundet i Kalmar län, 2015
 • Effect analysis of new appropriate premisis for Malmö Art Museum på oppdrag for Malmö Kunstmuseum, 2017
 • Nordic Culture Fund Survey på oppdrag for Nordic Culture Fund, 2017
 • Culture and creative industries (CCI) in Austria på oppdrag for KMU Forschung Austria, 2017
 • Strategic stakeholders and analysis of the Nordic Culture Fund på oppdrag for Nordic Culture Fund, 2018
 • Study on social and cultural benefits of travveling på oppdrag for Copenhagen Airport, 2019

For mer informasjon kontakt:
Sjefsanalytiker Elisabet S Hauge
mob: +47 480 10 527 – e-post: esh@oxford.no

Vil du bli en del av teamet?

Oxford Research søker stadig dyktige og engasjerte medarbeidere på alle nivåer, og vi ansetter både nyutdannede kandidater og personer med lang erfaring.

Se mer

Kontakt

Oxford Research Norge AS
Østre Strandgate 12
4610 Kristiansand
Norge
+47 40 00 57 93
post@oxford.no