Inna Khovrak begynte som senioranalytiker ved Oxford Research i mars 2024. Hun har en mastergrad i bedriftsøkonomi, en doktorgrad i økonomi og ledelse og en postdoktorgrad i bærekraftig regional utvikling.

Inna Khovrak har nesten 20 års erfaring som forsker, prosjektkoordinator og konsulent. Hun har i tillegg erfaring som overvåkings-, evaluerings- og rapporteringsanalytiker. Gjennom hele sin karriere har Inna vært særlig involvert i strategisk veiledning, endringsledelse, rådgivning, kunnskapsdeling og personalutvikling på ulike nivåer (lokalt, nasjonalt og internasjonalt) og i ulike institusjoner (universiteter, bedrifter og departementer). Inna har også hatt en rekke verv i ulike komiteer, og har fungert som ekspert i Ukraina, Norge og EU.

Hvorfor valgte du å begynne hos Oxford Research?
Oxford Research har et upåklagelig rykte i markedet, jeg har hørt mange positive tilbakemeldinger fra fornøyde kunder og samarbeidspartnere. Da jeg leste stillingsannonsen som senioranalytiker, som var en refleksjon av mine faglige interesser, bestemte jeg meg umiddelbart for å sende inn en søknad. Under søknads- og intervjuprosessen fikk jeg muligheten til å forstå at Oxford Research er et team av utrolige fagfolk som bidrar til kunnskapsdrevet politikkutvikling, strategiutvikling og rådgivning knyttet til store samfunnsutfordringer.

I tillegg har jeg hatt en drøm siden barndommen om å gjøre verden til et bedre sted. Mottoet til Oxford Research om kunnskap for et bedre samfunn bekrefter at vi kan gjøre det sammen.

Hva er det beste med å jobbe her så langt?
Blant de største fordelene med å jobbe her for meg er tre aspekter:
– oppgaver og prosjekter som er viktige for kunder og samfunn,
– gode relasjoner i teamet, inspirerende samarbeid og arbeidsmiljø,
– muligheten til egen faglig utvikling og til å bidra til andres faglige utvikling.

Samtidig er verden i stadig endring, så dynamikken og atmosfæren i arbeidsprosessen her gjør at jeg hele tiden kan fordype meg i nye og interessante prosjekter og temaer.

Hvilke typer problemstillinger synes du er mest interessant å jobbe med?
Det mest interessante for meg er ekstraordinære problemer som krever kreative ideer for å løse dem. Spesielt inspirerende er prosjektene som lar oss sikre bærekraftig utvikling, etablere fruktbart samarbeid mellom hovedaktørene, styrke forståelsen av viktigheten av endringer og kontinuerlig forbedring. Samtidig er jeg alltid inspirert av å jobbe i et team, som lar oss få en synergistisk effekt fra tverrkulturell og tverrfunksjonell interaksjon, samarbeid med lokale og utenlandske partnere fra offentlig og privat sektor, akademiske miljøer, massemedia og andre. 

Hva er ditt spesialfelt?
Faglig har jeg hovedsakelig konsentrert meg om prosjekter innen regional utvikling, bærekraft, lokalsamfunn og styring, samfunnsansvar, relasjonen mellom utdanning og arbeidsmarked, og utdanningsorienterte prosjekter. Jeg anser etablering av internasjonalt samarbeid og popularisering av ideer og beste caser innen bærekraftig utvikling, spesielt sosialt ansvar og tverrsektorielt samarbeid, som min hovedoppgave.

Hvilke prosjekter jobber du med akkurat nå?
Prosjektene jeg startet arbeidet med er knyttet til å måle og visualisere den bærekraftige utviklingen i regionen, begrunne strategiske prioriteringer og finne optimale kunnskapsbaserte løsninger. Samtidig fokuserer vi på utvikling av kompetanse, med hensyn til behovene til det moderne arbeidsmarkedet.

Hvilken fase av prosjektet synes du er mest spennende?
Etter min mening er hver fase av prosjektet interessant, inspirerende og viktig på sin måte. Det mest spennende er imidlertid idégenereringsfasen, fra ideen om prosjektet og ideen om å finne den gunstige forskningsmetoden til ideen om å presentere og popularisere prosjektresultatene. Jeg brenner også for å utvikle metoder og rammeverk, utarbeide og presentere rapporter, og kommunisere med kolleger og samarbeidspartnere.

Hva liker du å gjøre på fritiden for å «koble av»?
Mine to største lidenskaper er å reise og vannrelaterte aktiviteter 🙂 Jeg brenner for å planlegge turer, finne de beste stedene og vinklene for bilder, svømme i det varme havet eller i bassenget, så vel som kanopadling og gokart. Samtidig er det viktigste familie og venner, som jeg kan dele øyeblikkene i livet mitt med.