Oxford Research tok i 2014 initiativ overfor UiA og institutt for statsvitenskap for å etablere et praksisstudium. Vi hadde fra før hatt flere master-studenter ansatt på timesbasis. Inspirasjonen kom fra vårt «søsterselskap» i Sverige, hvor praksis har vært en fast del av høyere utdanning i mange ti-år.

Det er nå mulig å få 10 studiepoeng for oppholdet ved opptak til emne ST 422 – praksis. Senere har flere andre institutt også etablert praksis som studium.

I høst har Maria Strøm vært i praksis hos oss.

Hvorfor valgte du å ha praksis hos Oxford Research?
Jeg valgte å ha praksis hos Oxford Research fordi jeg ønsket å få erfaring med hvordan kunnskapen fra studiet kan brukes i arbeidslivet, spesielt innenfor metodefaget som jeg har en stor interesse for.

Dessuten liker jeg at det er veldig varierte arbeidsoppgaver og at man ofte må tilpasse seg og kunne jobbe med helt forskjellige prosjekter i løpet av en dag – ingen dager er helt like.

Hva er ditt studie/spesialfelt?
Jeg tar en mastergrad i statsvitenskap og ledelse på UiA, og så har jeg en kombinert bachelorgrad i statsvitenskap og midtøstenstudier med arabisk fra UiO. Interessen for detaljer og litt pirkete arbeid har vel alltid preget studiehverdagen min, alt fra å lære seg språk til å jobbe med kvantitative analyser i SPSS og R. Det å se at man gradvis lærer seg mer og mer og plutselig kan gjøre avanserte oppgaver gir meg stor mestringsfølelse!

Hva er det beste med å ha vært i praksis her?
Det beste med å være i praksis hos Oxford Research er at man får jobbe med så mye forskjellig i løpet av tiden man er her. Jeg har opplevd å få mye tillitt og gradvis mer ansvar i arbeidet mitt, så man får virkelig følelsen av at man bidrar til å jobbe med noe som har en reell betydning og påvirkning. Det er jo for eksempel veldig gøy å se at Oxford Research dukker opp mens man leser i statsbudsjettet!

Hvilke prosjekter har du fått jobbet med i praksisperioden?
Jeg har jobbet på flere spennende prosjekter mens jeg har vært her. Et av de første prosjektene jeg jobbet med handlet om å evaluere en ordning som hjelper bedrifter med å nå sine klimamål og samtidig ivareta verdiskaping. Her hjalp jeg til med å lage tabeller og figurer som kunne presenteres for oppdragsgiver.

Jeg har også fått deltatt i prosjekter som handler om unge menneskers medvirkning i distriktene, evaluering av nye læreplaner i voksenopplæringen og bidratt på statistikk-innslaget «Fakta på fredag» for å nevne noe. Med andre ord fikk jeg god bruk for metodekunnskapene mine her i praksis, både innenfor det kvalitative og det kvantitative.

Hva har du lært som du kan knytte tilbake til studiene?
Jeg synes egentlig at alt jeg har jobbet med hos Oxford Research kan knyttes tilbake til studiene. Dette semesteret har jeg jobbet mye med forarbeidet til masteroppgaven, så det har vært veldig nyttig å være i praksis samtidig og ta del i prosesser som kan ligne litt på arbeidet med masteroppgaven. Et eksempel på det er å lage tabeller og figurer med utgangspunkt i datasett og visualisere funnene. Å gjøre litteratursøk og lage litteraturliste kommer jeg også til å få stor bruk for i det videre arbeidet med masteren. Jeg har også lært veldig mye om gjennomføring av intervjuer og bruk av intervjuguide, som jeg ikke hadde mye erfaring med fra før.