Nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ble innført høsten 2021, samtidig med den nye integreringsloven. Hvordan oppfattes læreplanene, og hvordan påvirker de opplæringen?

Oxford Research i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning har fått i oppdrag av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse å følgeevaluere de nye læreplanene.

 

Evalueringen pågår i perioden 2022 til 2024 og gjennomføres i tre faser med følgende hovedtemaer:

  1. Utformingen av læreplanene
  2. Innføringen av læreplanene
  3. Virkningene av læreplanene

Så langt har evalueringen undersøkt prosessene knyttet til utviklingen av de nye læreplanene, samt hvordan skolelederne og skoleeierne opplever innføringen av læreplanene.

Denne høsten vil evalueringen fokusere på lærernes opplevelse av innføringen av de nye læreplanene. Sentrale mål er å få kunnskap om hvordan opplæringssentrene har arbeidet med innføring av læreplanene, og hvordan lærerne forstår og praktiserer sin undervisning etter nye læreplaner.

Den nye integreringsloven påvirker hvordan voksenopplæringene arbeider med de nye læreplanene. Læreplanene vil derfor også ses i sammenheng med integreringslovens overordnede mål om at integrering skal skje gjennom kvalifisering.

I løpet av høsten vil forskerne ta kontakt med en del opplæringssteder for å gjennomføre intervjuer med lærere. HK Dir oppfordrer opplæringssteder som blir forespurt, om å bidra i evalueringen.

Rapport fra denne evalueringsrunden blir publisert rundt årsskiftet.

Leder for følgeevalueringen er Rune Stiberg-Jamt (Oxford Research), og assisterende prosjektleder er Irmelin Kjelaas (NTNU Samfunnsforskning).  Kontaktperson i direktoratet er Hilde Havgar.