Miljøfyrtårnsertifisert - En viktig milepæl er nådd! 

I dag mottok vi det synlige beviset på at vi tar vår del av ansvaret og gjør konkrete tiltak for klima og miljøSom godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid.  

 

Siden februar i år har vi jobbet mot dette målet, og vi har vært gjennom en sertifiseringsprosess med kartlegging av kriterier som arbeidsmiljø, energi, avfall og gjenbruk, transport og innkjøp. Oxford Research AS ønsker å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre våre miljøprestasjoner – og bidra til en grønn fremtid.

Vi ser også at det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og vi kvalifiserer til å delta i flere anbud, også i utlandet.

Oxford Research AS vil også anbefale sine kunder og leverandører til å sertifisere seg som Miljøfyrtårn eller lignende slik at vi sammen kan bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Nå skal vi fortsette å jobbe med oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø.  

Vil du vite mer om Miljøfyrtårn? Besøk www.miljofyrtarn.no