Vi ønsker Marie Nørvåg velkommen som researcher hos oss etter endt praksis!

Hvorfor valgte du å ha praksis hos Oxford Research?

Mitt første år på bacheloren var jeg på et arrangement med Samfunnsviterne hvor ulike personer presenterte seg, sin utdanning, hva de jobbet med, og hvordan de kom seg dit. Det var da en fra Oxford Research der som fikk arbeidet til å lyde utrolig spennende og givende. Så jeg har hatt praksis ved Oxford i sikte en god stund!

Det Oxford Research gir av en variert arbeidshverdag hvor man prøver å analysere komplekse samfunns fenomener, evaluere offentlige tiltak, og forstå virkningskjeder for å produsere kunnskap til en bedre fremtid treffer meg midt i blinken. Både på hvordan man jobber, men også hva man jobber for.

Hva er ditt studie/spesialfelt?

Jeg tar en master i Statsvitenskap og ledelse ved Universitetet i Agder, med en spesialisering i europeisk integrasjon. Jeg har en bachelor i Statsvitenskap fra samme universitet med en bredde i historie. [I bachelor-oppgaven min skrev jeg om land i Vest-Balkans søknad til EU-medlemskap, og hvordan regionens post-konflikt tilstand negativt påvirker disse søknadene.]

Det er kanskje litt tidlig å si jeg har et spesialfelt, noe som gjør at jeg har fått jobbet på en bredde av prosjekter i min praksisperiode. Jeg har vært innom prosjekter på alt fra velferd til entreprenørskap og innovasjon.

Hva er det beste med å ha vært i praksis her?

Et utrolig flott arbeidsmiljø med gode, kunnskapsrike, og rause kolleger. Spennende prosjekter som gir masse nye innsikter. Muligheten til å kaste seg utpå å prøve ting jeg ikke kan. Men må jo sies at å få lov til å fortsette som deltidsansatt researcher etter endt praksisperiode tar kaka!

Hvilke prosjekter har du fått jobbet med i praksisperioden?

Jeg har vært inne på mange forskjellige prosjekter i min periode, både på tilbud og rapport siden. Alt fra evaluering av førstelinje tilbud til gründere, kunnskapsanalyse av hel- og deltidsarbeid og sykefravær, gjennomføring av kulturundersøkelse blant lokalpolitikere, til evaluering av tilskuddsordninger for bioøkonomi og klimatiltak.

Hva har du lært som du kan knytte tilbake til studiene

Jeg har gjort mye «desk research» som del av praksis-perioden, og dette er definitivt svært nyttig erfaring til master-skriving neste år. Spesielt fra et prosjekt om kunnskapsanalyse drev jeg brede søk, vurderte hvorvidt litteraturen var relevant for prosjektet, og hva slags informasjon vi skulle hente ut å ta i bruk.

Tetthet på ulike metoder, både i teori og praksis, har også vært kjempenyttige. I perioden har jeg vært med på flere typer kvalitative metoder, som individuelle intervjuer og gruppe scenarioverksted, og kvantitative metoder, som en stor digital spørreundersøkelse sendt ut til over 17 000 personer, og vært med på å analysere funnene.

Hva liker du å gjøre på fritiden for å «koble av»?

Jeg driver med kampsport på fritiden, så jeg bruker mye av fritiden min på å skrike og slå på folk. Det er veldig greit for stressmestringen. Ellers er jeg særdeles fan av Netflix, ulike puzzel-spill og baking for å «koble av».