Ulrik har vært ansatt i Oxford Research siden september 2022 som researcher, og ble analytiker i desember samme år. Ulrik har en mastergrad i innovasjonsteori og kunnskapsutvikling fra Universitetet i Agder hvor han undersøkte bærekraftig omstilling i olje og offshoresektoren med næringsklyngen GCE NODE som case. Herunder med særlig fokus på strategiske tilnærminger til omstillingsprosjekter og hvordan kompetanse og ressurser benyttes til formålet om grønn næringsutvikling. Han har bachelorgrad i sosiologi fra Universitetet i Agder og spesialiserte seg på arbeidssosiologi, med fokus på maktstrukturer og fleksible versus robuste strukturer i arbeid. Ulrik hadde i tillegg et internship hos NHO Agder i perioden august til november 2021 ved siden av masterstudiene.

Hvorfor valgte du å begynne hos Oxford Research?

Jeg hadde i utgangspunktet hørt mye spennende om arbeidsplassen, og tenkte at «dette må jeg vite mer om». I tillegg er jeg en nysgjerrig person, så når jeg ble kjent Oxford skjønte jeg at dette er en arbeidsplass hvor jeg kan trives – og hvor jeg kan bidra.

Hva er det beste med å jobbe her så langt?

Det å kunne ta del i så mange ulike prosjekter, få muligheten til å bli kjent med fagfelt og problemstillinger som ellers har vært fremmed for meg. Og så er selve tankeverket vi legger inn i arbeidet vårt veldig imponerende, ikke minst tilfredsstillende. Du ser at prosjekter tar form, spirer og vokser seg store samtidig som at vi får belyst samfunnsnyttig tematikk.

Hvilke typer problemstillinger synes du det er mest interessant å jobbe med?

Det er vanskelig å velge! Jeg er veldig interessert i bærekraft, og organisasjoner og strukturer. Så problemstillinger som rører ved en eller flere av disse punktene er alltid spennende. Og så har jeg opplevd at prosjekter som på overflaten virker entydige viser seg å ha dimensjoner og dybder som du ikke trodde fantes der.

Hva er ditt spesialfelt?

Vel, jeg har master i innovasjonsteori og kunnskapsutvikling. Så hva som hemmer og fremmer innovasjonsprosesser, samt hvordan regionale kontekster relaterer seg til innovasjonsevne er mitt spesialfelt. På overordnet plan er strategier for utviklingsprosjekter det jeg dedikerte masteroppgaven min til, og det har jeg blitt veldig god på. Sistnevnte er et omfattende felt, men som samtidig grenser til mange andre kontekster. Å forstå de prosessene vi inngår i når vi skal utvikle noe nytt er i seg selv uhyre viktig kompetanse. Og de momentene mitt fagfelt består av har, av erfaring, vist seg å ha stor overføringsverdi.

Hvilke prosjekter jobber du med akkurat nå?

For tiden gjør vi en interessant kartlegging på arkiv og museumsstrukturen i Agder, og så jobber jeg med et annet prosjekt som ser på effekter av forskning. Og mer til! Alt er veldig spennende, men på ulike måter. Jeg har fått muligheten til å teste farvannet ganske tidlig, og jeg trives egentlig med å bli kastet litt ut på dypt vann. Det medfører mye selvstendighet, og stort ansvar – ikke uten verdifull veiledning fra andre kolleger heldigvis.

Hvilken fase av prosjektet synes du er mest spennende?

Datainnsamlingsfasen er det noe helt spesielt med. Da utfolder hele verden seg sakte, men sikkert. Og så kommer analysefasen hvor du får satt ord på det du ser. Det grensesnittet mellom disse to er nok det jeg liker absolutt best.

Hva liker du å gjøre på fritiden for å «koble av»?

Det er mye forskjellig. Jeg er en friluftsmann, og elsker både vinter og sommer. På sommeren er det mye strandliv og fisking, på vinteren og høsten er jeg ute i turområdene i Kristiansand og omegn – frisk luft er et skikkelig avbrekk for meg. Ellers er fysisk aktivitet viktig, jeg elsker å kjenne på fremgang og å kjenne at jeg lykkes i oppgavene jeg har satt opp for meg selv. Konkurranseinstinktet har god grobunn under sånne omstendigheter.