Marte har vært ansatt som analytiker i Oxford Research siden desember 2022.

Hvorfor valgte du å begynne hos Oxford Research?

Jeg valgte å jobbe i Oxford Research fordi jeg ønsket å jobbe med analytiske prosesser som kan ha betydning for samfunnet. 

Hva er det beste med å jobbe her så langt?

Det er at jeg får jobbe med flinke og dedikerte kolleger som brenner for faget sitt. Arbeidsmetoden gjør også at man får mulighet til å bli kjent med mange forskjellige prosjekter. Jeg lærer mange nye ting hele tiden og det liker jeg godt.

Hva er ditt spesialfelt?

Jeg har en mastergrad i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS), og har gjennom denne graden fått god kjennskap til blant annet samhandlingsprosesser, translasjon og nettverksanalyser. I masteroppgaven min skrev jeg om hvordan kunnskap, samhandlingsarenaer og ulike oppfatninger om hva natur er ble brukt i kontroversen knyttet til vindkraftverket på Frøya i Trøndelag.  I tillegg har jeg en bachelorgrad i Kulturledelse, hvor jeg har tilegnet meg kunnskap om blant annet kommunikasjon og kulturpolitikk.

Hvilke prosjekter jobber du med akkurat nå?

For tiden jobbet jeg med noen kulturprosjekter, blant annet et prosjekt som skal evaluere Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken. Ellers jobber jeg med noen spennende tilbud som jeg håper vi får mulighet til å realisere som prosjekter.

Hvilken fase av prosjektet synes du er mest spennende?

Jeg liker veldig godt analysefasen av et prosjekt. Både den som skjer i løpet av datainnsamlingsfasen, også når datainnsamlingen er slutt og man begynner å få orden i materialet som har blitt samlet inn. Da kan man begynne å se resultatene av arbeidet og virkelig få frem funnene man har gjort.

Hva liker du å gjøre på fritiden for å «koble av»?

Jeg er veldig glad i å gå turer, høre på musikk og eksperimentere på kjøkkenet. Ellers er aldri strikketøyet langt unna.