Det begynner å bli ei god stund siden det ble varslet at en ny kulturlov skal på plass. KS mener at denne bør i med i tråd med regjeringens tillitsreform videreføres som en rammelov, med handlingsrom for lokal og regional tilpasning av kulturpolitikken i tråd med lokale behov og prioriteringer. Forslaget får blant annet støtte av forskning levert av Oxford Research, og som viser at prinsippet om armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og kunstnerisk innhold er godt kjent og akseptert i kommunesektoren. Kultur er godt innarbeidet i kommunale planer i de fleste kommuner.

KS ber regjeringen respektere lokalt selvstyre i ny kulturlov – KS