Hvordan kan Norden bidra til de internasjonale havprosessene som skal sikre bærekraftig bruk av havets ressurser? Spørsmålet var hovedtema på nordisk havkonferanse tirsdag 11. oktober i Nordens Hus i Tórshavn på Færøyene, som NORA, arrangerte i samarbeid med Nordisk Ministerråd, Færøyenes fiskeriministerium og Norges Nærings- og fiskeridepartement. 

Utgangspunktet var de nordiske statsministres felleserklæring fra august 2022, som kaller på styrket havsamarbeid i Norden.

Senioranalytiker Yngve S Tufteland i Oxford Research AS, presenterte rapporten Grønt skifte og blå transformasjon: De marine næringer i Norden mot 2030.

Rapporten identifiserer en rekke områder hvor styrket samarbeid gir god mening, og var med på å danne bakteppet for den påfølgende politiske debatten på konferansen.  

De politiske deltakerne la vekt på at de nordiske landene samarbeider for å gjøre Norden til verdens beste havsamarbeid, samtidig som aktuelle geopolitiske spørsmål gjør seg gjeldende. Internasjonalt må Norden påta seg rollen som pådriver for en bærekraftig blå økonomi.

I tillegg til levende ressurser og forvaltning, diskuterte konferansen energispørsmål og miljø samt det grønne skiftet i forhold til FNs bærekraftsmål, Ministerrådets visjon for 2030 og FNs tiår for havforskning. Representanter fra det nordiske forskningsmiljøet trakk frem tilgjengelig forskning, som i mange tilfeller venter på å bli inkludert i de politiske beslutningsprosessene.

Avslutningsvis uttalte Benedikt Árnason, avdelingsleder for Islands matdepartement, at havkonferansens presentasjoner og informative paneldebatter vil bidra til innholdet i Islands formannskapsprogram for Nordisk Ministerråd 2023.

På havkonferansen deltok omkring 60 representanter, herunder ledende politikere, embedsfolk og forskere.