André Olsen begynte som senioranalytiker ved Oxford Research Norge i juni 2022. Han er utdannet jurist med masteroppgave innenfor rettssosiologi. Etter ti år hos Statsforvalteren i Agder har han god kjennskap til en rekke saksområder på ulike forvaltningsnivå, med inngående kompetanse i offentlig planlegging og utbygging. Et spesielt fokus har vært på rettssikkerhet, klagesaksbehandling, veiledning og kontroll med kommunal forvaltning.

André har lang erfaring med rapportering og utarbeidelse av oversiktsbilder på både kommunalt og departementsnivå. Han har videre arbeidet i Utlendingsnemnda, og har erfaring med rettshjelp og velferdsmessige problemstillinger fra sin tid i Juss-Buss. André er også i sluttfasen på en master i ledelse.

Hvorfor valgte du å begynne hos Oxford Research?

Jeg liker å jobbe med utfordrende problemstillinger som forutsetter analysegenskaper og evnen til å kunne trekke frem det vesentlige i det man undersøker. Selv om jeg er utdannet jurist, har jeg en sterk interesse for generell samfunnsvitenskap, og skrev blant annet masteroppgave innenfor rettsosiologi. Oxford Research er en arbeidsplass hvor jeg kan kombinere mitt juridiske utgangspunkt med mine preferanser om å jobbe analytisk og utrede samfunnsspørsmål innenfor en rekke fagfelt.

Hva er det beste med å jobbe her så langt?

Jeg fikk et godt inntrykk av arbeidsplassen under søknadsprosessen og på intervju, og dette er absolutt blitt bekreftet etter oppstart. Her er det veldig hyggelige kollegaer, som kan mye og deler kunnskapen sin. Teamarbeid er mer fremtredende her enn på mine tidligere arbeidsplasser, og det driver oppgaveløsningen fremover på en interessant og givende måte.

Hvilke typer problemstillinger synes du er mest interessant å jobbe med?

I startfasen har det så langt vært en blanding av prosjekter hvor jeg har en del forkunnskaper og nye områder hvor jeg må sette meg mer inn i tematikken. Det har vært en fin kombinasjon, som jeg tror vil fortsette. Det er også lærerikt og spennende å jobbe frem tilbud og forstå hva som skal til for å oppnå god prosjektutførelse.

Hva er ditt spesialfelt?

Jeg er eneste jurist på huset og har lang erfaring med å både praktisere og formidle juss innenfor offentlig forvaltning, særling innenfor plan- og bygningsrett og generell forvaltningsrett. Det har gitt meg god erfaring i å sette meg inn i krevende saksforhold og være systematisk i oppgaveløsningen. Jeg tror også at jobberfaringen fra Statsforvalteren i Agder gir meg et godt utgangspunkt for å forstå rammebetingelser og behov hos våre oppdragsgivere på ulike forvaltningsnivå.    

Hvilke prosjekter jobber du med akkurat nå?

Jeg har nylig vært med å levere et tilbud som gjelder en kartlegging og evaluering av etter- og videreutdanning innenfor offentlig planlegging, og hvordan disse møter dagens kompetansebehov ute i kommunene. Så er jeg inne i et prosjekt som går på hvordan møteoffentlighet i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommunene praktiseres og oppleves av politikerne. Her jobber vi med utarbeidelsen av en spørreundersøkelse som skal sendes ut rett etter ferien. Jeg har også blitt koblet på et par prosjekter innenfor NAV-systemet, hvor det skal gjøres flere undersøkelser og evalueringer tilknyttet ulike metoder innenfor sykefraværsoppfølging.

Hvilken fase av prosjektet synes du er mest spennende?

Til nå har jeg jobbet mest med tilbud og innledende faser på prosjektene, mens det etter ferien vil bli mer arbeid lenger ut i prosjektene. Jeg liker dynamikken som dette gir, og har allerede merket meg hvordan arbeidsoppgaver og leveringskrav i arbeidet skifter nokså raskt.  

Hva liker du å gjøre på fritiden for å «koble av»?

Jeg er gift og har to barn på tre og syv år, så jeg lever og trives i den klassiske småbarnsfamilie-boblen. På fritiden så bruker jeg en del tid på trening, karate de siste årene, og nylig også begynt med padel (tennis). Jeg holder også fast på «gamingen» min fra barndommen, og spiller litt hver uke med en gammel kompisgjeng.