Sunniva Weschke ble ansatt som analytiker i Oxford Research i april 2022. Hun er utdannet etnolog med master i migrasjonsstudier fra Københavns Universitet. Hun har skrevet masteroppgave med fokus på metodiske diskusjoner og prinsipper i den danske landinformasjonsenheten og har skrevet flere prosjekter om integrering og kulturelle prosesser i innvandrermiljøer.

De siste årene har hun jobbet i integrering- og arbeidsmarkedsforvaltningen i Danmark, blant annet med oppfølging av flyktninger i introduksjonsprogrammet og håndtering av langtidssykemeldinger og arbeidsavklaring. Hun har også erfaring fra frivillig arbeid som researcher på landinformasjonsområdet, rådgivningstjenester for innvandrere, og koordinatorarbeid i flyktningleir i Hellas.

Hvorfor valgte du å begynne hos Oxford Research?

Analyseprosesser har alltid fasinert meg, og jeg ville gjerne jobbe analytisk med noe som skaper verdi for resten av samfunnet. Det ønsket er i høy grad oppfylt her i Oxford.

Hva er det beste med å jobbe her så langt?

Faglig tyngde og at man jobber tverrfaglig og med stor respekt for kollegaenes kunnskap, erfaring og bidrag. Det er kort avstand fra ide til handling, og en effektivitet og energi som gjør at vi får produsert mye hver dag.

Hvilke typer problemstillinger synes du det er mest interessant å jobbe med?

Jeg synes det er interessant med problemstillinger som går på hvordan mennesker arbeider sammen, og de spenningene og utfordringene som oppstår når strategier, handleplaner og tiltak skal føres ut i praksis og bli til konkrete resultater. Og så syns jeg metodediskusjoner er veldig spennende.

Hva er ditt spesialfelt?

Jeg er etnolog med en master i migrasjonsstudier, og har på den måten spesielt god kjennskap til det kulturanalytiske feltet og kanskje spesielt integrasjonsområdet. Jeg skrev en master om metoder og praksis for den danske enheten for landinformasjon, og tok opp problemstillinger i forhold til antakelser om og forståelse av objektivitet og metodeteorien som ligger til grunn for fact-finding rapporter som har stor vekt i blant annet asylsystemet.

Hvilke prosjekter jobber du med akkurat nå?

For tiden har jeg et par prosjekter på kulturområdet, blant annet en evaluering av Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken. Det er et veldig spennende og viktig prosjekt som jeg tror det kan komme veldig mye god kunnskap ut av til gavn for hele kulturfeltet, for skolene, og ikke minst barna. Jeg er også involvert i et prosjekt om mangfold i staten, hvor vi kikker på hvilke tiltak som har blitt gjort for å øke mangfoldet blant statlige ansatte. Jeg bidrar også til noen forskjellige prosjekter hvor det er behov for det, blant annet med å gjennomføre intervjuer og innsamle data og materiale.

Hvilken fase av prosjektet synes du er mest spennende?

Jeg liker veldig godt datainnsamlingsfasen. Her blir problemstillingene ekte og konkrete, og det er mye analysearbeid som skjer underveis i denne prosessen. Det er et håndverk og en kunst å bruke metoder som intervju og observasjon, og mange interessante diskusjoner og refleksjoner i hvordan man metodeteoretisk går fram for å sikre et godt datagrunnlag.

Hva liker du å gjøre på fritiden for å «koble av»?

Jeg er glad i naturen og liker å løpe og vandre i fjellet. Jeg har bodd i København i nesten ti år, og har savna bakker og fjell og å få noen høydemeter under beina. Jeg er heldig og har funnet en leilighet i Kristiansand hvor jeg har skogen rett på andre siden av veien. Av andre interesser er jeg veldig glad i musikk, litteratur og fotografering.