Ida Marie Opdal ble ansatt som analytiker ved Oxford Research mars 2022. Hun har en doktorgrad i helsevitenskap innenfor psykologifeltet med fordypning i folkehelse. Hennes avhandling omhandlet assosiasjonen mellom symptomer på mental uhelse og fysisk aktivitet hos ungdom. Videre har hun forsket på mortalitet, fysisk aktivitet og sykdom hos den eldre populasjonen og hvordan dette henger sammen med deres mentale helse.  

 

Hvorfor valgte du å begynne hos Oxford Research?
Jeg valgte å jobbe ved Oxford Research fordi jeg så muligheten for å arbeide med forskningsmetode og analysearbeid som vil ha direkte betydning for samfunnet. Dette var noe jeg savnet da jeg jobbet som forsker i akademia. I tillegg var også arbeidsmetoden, det tettknyttede samarbeidet og kvalitetssikringen, noe som tiltrakk meg til stillingen.  

Hva er det beste med å jobbe her så langt?
Det er helt klart de hyggelige, flinke og engasjerte kollegaene. Her er det veldig godt å jobbe, og jeg lærer nye ting hver dag. I tillegg er det veldig givende å kunne dykke ned i de interessante prosjektene som gjennomføres på huset.

Hva er ditt spesialfelt?
Jeg har en doktorgrad i helsevitenskap som jeg har tatt innenfor psykologifeltet med fokus på folkehelse. Doktorgraden min omhandlet assosiasjonen mellom fysisk aktivitet og mental helse hos ungdom, og ellers har jeg forsket på mortalitet og mental helse tilknyttet større medisinske hendelser som slag, hjerteinfarkt og atrieflimmer hos den eldre populasjonen.

Min styrke er kvantitativ forskningsmetode og har arbeidet en hel del med registerdata. Jeg har ikke brukt kvalitativ metode selv, og synes det er veldig spennende å sette meg inn i og lære av det kvalitative arbeidet som gjøres her på huset.

Hvilke prosjekter jobber du med akkurat nå?
Jeg har for det meste arbeidet med skriving av tilbud til veldig interessante oppdrag som jeg håper vi får muligheten til å jobbe med.

Hva liker du å gjøre på fritiden for å «koble av»?
Fritiden bruker jeg med min lille familie. Vi pleier å gå små turer i nærområdet, dra på besøk til familie eller så slapper vi bare av hjemme. Jeg er også glad i håndarbeid, og har gjerne alltid et prosjekt jeg kan hente frem.