Vi har, sammen med NTNU Samfunnsforskning, utarbeidet rapporten «Evaluering av representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere» på vegne av UDI:

Formålet med prosjektet har vært å evaluere ordningen slik den har fungert siden den nye organiseringen ble etablert i 2013. Virksomhetene som er involvert i arbeidet med ordningen, skal bruke evalueringen til å forbedre sine prosesser og sitt arbeid knyttet til representantordningen.  

Rapporten blir publisert på UDI’ nettside den 3. februar (eksternt nettsted).

UDI strømmet arrangementet fra 3. feb live, og opptak av seminaret her (eksternt nettsted)

Program

• UDI ønsker velkommen  

• UDIs direktør Frode Forfang tar imot rapporten

• Presentasjon av rapporten ved forskerne Berit Berg (NTNU), Stina Svendsen (NTNU), Stine Meltevik (Oxford Research) og Morten Grønås-Werring (Oxford Research)

• Kommentarer ved:

  • Statens sivilrettsforvaltning ved avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad 
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken ved Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland
  • Vergeforeningen ved styreleder Hilde Krogh  
  • NOAS
  • Redd barna

• Spørsmål