Minikvalifikasjoner til stort besvær

Oxford Research gjennomførte i vår en mulighetsstudie for Universitetet i Agder, som undersøkte mulighetene for å ta i bruk minikvalifikasjoner (eller, «micro-credentials») i deres utdanninger.

Minikvalifikasjoner er dokumentasjon på oppnådd kompetanse etter gjennomføring av mindre læringsenheter. Slike kvalifikasjoner kan benyttes til jobbsøking, til karriereutvikling og livslang læring, eller som opptak til eller deler av studier. Minikvalifikasjoner skal gjøre utdanning mer tilgjengelig og mer fleksibelt.

EU og Europa har store ambisjoner knyttet til fleksibel utdanning og livslang læring, og flere europeiske universiteter eksperimenterer med minikvalifikasjoner. Disse hevder at dagens system for høyere utdanning ikke er tilpasset de raske og store endringene som arbeidslivet vil gjennomgå de nærmeste årene, og at minikvalifikasjoner i den forbindelse er et relevant og viktig virkemiddel.

Også i Norge har livslang læring og økt fleksibilitet i utdanninger vært på agendaen. Man har imidlertid ikke kommet like langt med utprøving av minikvalifikasjoner, og engasjementet er på langt nær så stort som i Europa for øvrig. Denne kronikken av Iselin Bøge Rom hos Oxford Research AS forsøker å gi et svar på hvorfor.