Tilleggtjenestene i Merkur

På oppdrag fra distriktssentret har Oxford Research studert resultater og effekter av tilleggstjenester i Merkur-butikker. Vi retter søkelys på hvordan tilleggstjenestene kan videreutvikles for å bidra til nasjonale politiske mål om å opprettholde bosetningsmønstret og fremme levende lokalsamfunn i hele landet.

Merkur rapporten er nå lansert på distriktssentrets hjemmesider Tilleggstjenestene i Merkur – Distriktssenteret